Arbejdstidsaftale for 2011 - 2013

Favrskov Lærerforening har forlænget den nuværende arbejdstidsaftalen, så den gælder for de ..
 næste to skoleår. Der er lavet nogle få sproglige justeringer, men ellers er det en videreførelse af den nuværende aftale.

Emner

Målgruppe